Neler Yaparız?

Fobiler


Fobi Latince Phobos’dan geliyor. Yunan mitolojisinde Phobos korku tanrıçası olarak geçiyor. Fobi olaylar ya da bazı nesneler karşısında anlamsız ve istemsiz bir korkuyu, bazen de o olaylara ve nesnelere karşı tahammül edememe halini içerir. Fobi sahibi kişi “fobik” olarak isimlendirilir. Fobikler korkmaması gerektiğini bildiği durum ve nesnelere karşı mantık dışı korku duyar ve bunu iradi çabalarıyla engelleyemezler.

Eğer kişinin korkuları günlük işlevlerini aksatır derecede kişiyi etkileyip hayatını kısıtlar hale gelmişse, bu durum korkunun artık fobiye dönüşmüş olduğunun göstergesidir. Kişiler fobi nesnesi ya da durumuyla karşılaştıklarında bazı fizyolojik sıkıntılar da çekebilirler. Solunum güçlüğü ile birlikte güçsüzlük, ağız kuruluğu, kalp çarpıntısı, kaslarda gerilme yaşayabilirler ki bu belirtiler fobi teşhisinde baz alınan fizyolojik kriterlerdir.Yaşamı kısıtlayan fobilerin tedavisnde bilinçaltı yöntemleri oldukça etkilidir.
Fobiler bilinçaltı yöntemleriyle nasıl ele alınıp değerlendirilir? Hipnoz hayalin gücüyle oluşan içsel derin bir yoğunlaşma ve odaklanmadır.Kişi bu yoğunlukta ve odaklanmada (transta) kontrollü ve aşamalı bir şekilde korkusuyla yüzleştirilerek fobi nesnesine ya da durumuna karşı duyarsızlaştırılır. Bu noktada kişi duygusal olarak desteklenirken hipnotik bir algı değişimine de gidilir. Artık fobi nesnesi bazı nedenlerden dolayı kişinin korkmaması gereken bir nesne ya da durum haline gelir.Diğer psikoterapi yöntemleriyle karşılaştırıldığında hipnoterapinin daha hızlı ve etkili sonuçlar verebildiği bilinmektedri.Bu hipnoterapinin en önemli özelliğidir.
Bu kararı almış olan kişi belirtilen terapi sürecine bağlı kaldığında rahatlıkla sonuca ulaşabilir.