Merak Edilenler

Bütün Yönleriyle Hipnoz


Hipnoz sözcüğünün ilk çağrışımı genelde uykudur.Ancak sanıldığının aksine uyku değil belki hedeflenen amaca odaklanmış bir uyanıklık halidir.Uyku gibi algılanmasının nedeni ise kişinin hipnoz sırasında uyuyormuş gibi görülmesidir.


İlk defa İngiliz cerrah James Braid(1795-1860) tarafından kullanılan “hipnotizma” terimi, Yunanca ‘uyku’ anlamına gelen ‘hypnos’ kelimesinden gelir. Bu isim benzerliği dışında hipnoz, bütünüyle kendine özgü özellikleriyle bilinçliliğin farklı bir durumudur ama asla uyku değildir.
 Hipnoz terimi yaklaşık 150 yıl öncesi kullanılmaya başlansa da Eski Mısır, Persler, Yunanlılar ve Romalıları içeren dünyanın eski uygarlıklarının çoğu telkinin gücünü ve hipnotik durumun kullanışlılığının farkına varmışlardır.

Özel bir terapi olarak hipnozun kullanımı 18. yüzyıla dayanır.1950’li yıllara göre bilimselliği tartışılan ve bu nedenle sahne hipnozcularının keşfedip yaygınlaştırdığı hipnoz ancak 1953 yılında İngiliz Tıp Cemiyeti tarafından resmen bir tedavi aracı olarak kullanılabileceği tescil edilmiş.


Hipnozun Tanımı

Hipnozun TanımıHipnozun doğasını anlamak ve cümlelerle ifade etmek pek mümkün olmasa da belki  nasıl bir şey olduğu söylenebilir.Bilinçli yani düşünen,sorgulayan zihin bir anlamda devre dışı bırakılarak ,bilinçaltı ( bkz: Bilinçaltı Nedir ?) yani sorgulamayan ,kabul eden,verileri depolayan zihne telkinler yerleştirmektir.Amaçlarımız açısından hipnoz,kişinin o andaki gerçeğin farkında olmasına rağmen ondan ayrı olduğu hissine sahip yoğun bir fiziksel ve zihinsel rahatlamak durumu olarak görülebilir.Bir anlamda gerçeğin hem içinde hem  dışında olma durumudur.


 


 

Birçok alanda hipnozdan yararlanılabilir.Bunlardan birkaç tanesi ;


 


1. Eğitim Alanında

• Ders çalışırken güçlü bir konsantrasyon hali sağlama
• Ezberlemeyi kolaylaştırma, anlama, kavrama ve hatırlama becerisini artırma
• Sınavda oluşan heyecan, kaygı ve stres faktörlerinin kontrol altına alınması
• Okul korkusunun sonlandırılması
• Çalışma azmini, isteğini, şevkini artırmak suretiyle güçlü motivasyon eldesi
• Dikkat ve konsantrasyonun uzun süre sürdürülmesi
• Programlı ders çalışmanın sağlanması
• Hedefe odaklanmanın sağlanması
• Ses, ışık, dağınıklık gibi fiziksel ortamın olumsuz etkilerinden öğrencinin izole edilmesi
• Özgüveni dolayısıyla verimliliğin tesis edilmesi
 
2. Kilo Sorunlarında

•İrade, iştah merkezi, hazım sistemi üzerinde denetleme sağlayarak kilo vermeniz kaçınılmazdır.
•Açlık, sabırsızlanma, baş dönmesi, baskül sendromları yaşamadan sağlıklı bir şekilde kararlılıkla zayıflayabilirsiniz.
•Hipnozla beslenmeyle ilgili pek çok algınızı yeniden oluşturur ve buna göre beslenmenizi düzenlersiniz (çünkü irade devreye girer hipnozla)
•Çok sevdiğiniz her yemekten daha az yiyerek doygunluk hissi duyarsınız.
•Uzak durmanız gereken yiyeceklerden hipnoz sayesinde hiç zorlanmadan uzak durursunuz.
•Yemek yeme aralarınızı çok daha düzenli bir hale sokarsınız.
•Beslenme uzmanının verdiği diyet programlarına uyum sağlayabilir ,diyetlerde sizi zorlayan yoksunluk sıkıntılarını hissetmezsiniz.
•Hipnozla kişi sadece bir dönemde değil hayatı boyunca bir beslenme kontrolünü edinir bu yetiyi hayatına kazandırır.
•Hipnoz, fazla kilo sorunlarında sağlıklı kilo vermenizi sağladığı gibi zayıflık sorununda da sağlıklı kilo almanızı sağlar.

3. Sosyal Fobide: 
Toplum içinde huzursuzluk, kendini rahat hissedememe, insanlar içinde rahat hareket edememek, sıkılmak, topluluk içinde kendimizi istediğimiz gibi ifade edememe. Sosyal ortamlarda rahatça konuşamamak, karşı tarafı sıktığımızı düşünmek, her an yanlış şeyler söyleyeceğim ve herkes bana gülecek korkusu, alaya alınma endişesinde.
 
4. Bağımlılıklarda; Sigara, alkol, oyun, internet vb. bağımlılıklarında
 
5. Depresyonda
 

6. Heyecan, Kaygı, Strese bağlı duygu durum bozukluklarında 
 
7. Obsesif Kompülsif Bozukluklarda (takıntılı düşünce ve davranışlarda)
 
8. Cinsel Sorunlarda; Vajinusmus, Erken Boşalma, İmpotans (sertleşme sorunu)
 
9. İş  Hayatında Stres kontrolünde, yapılan iş ya da projelerle ilgili azim, motivasyon ve kararlılık temininde.
Yaratıcılığı teşvik etmede, yeni projeler, yapıtlar üretme noktasında düşünce berraklığı oluşturmada, uyku düzeni temini ile güne erken başlamada.
 
10. Cerrahi Müdahalelerde Hipnoanestezi Olarak; Anesteziye, narkoza alınamayacak kişiler hipnoz altında müdahaleye alınırlar.
 
11. Ağrısız Doğumda  Doğal doğumla hiçbir doğum sancısı çekmeden doğumu gerçekleştirme
 
12. Diş Operasyonlarında; Diş çekiminden, kanal tedavisine, protezin ağza uyumundan, dişçi, freze makinesi korkusuna kadar dişle ilgili durumlarda kullanılır. Ayrıca diş gıcırdatma sorununda da sonuca gidilir hipnozla.
 
13. Alt Islatmada (Enürezis); Hipnoz bu sorunda etkili ve hızlı sonuçlar sunar.
 
14. Tikler, Kötü Davranış Alışkanlıkları ve Fobilerde; Tırnak Yeme, Saç Yolma, Parmak Emme, Göz Tiklerinde, Uçağa Binme Korkusunda, Agarofobide, Karanlık Korkusunda, Asansör Korkusunda, Hayvan Korkusunda vb…
  
15. Ağrı Kontrolünde; Diş, baş, karın vb ağrılarda kontrolü sağlayıp ağrıyı dindirmekte.
 
16. Uyku sorunlarında; Uykusuzluk, düzensiz uyku, fazla uyuma vb. uyku sorunlarında.
 
17. Kekemelikte ve diğer konuşma bozukluklarında; Kekemelik ve benzeri konuşma bozukluklarında. Hızlı, aceleci konuşma, çok yayarak konuşma gibi konuşma sorunlarında da etkilidir.